Naslov

Studeno 43, 6230 Postojna

E-pošta

info@japeljtehnologije.si

Za več informacij

+386 41 683 454

Podjetje Japelj tehnologije

povecanje maksimalne zapiralne sile
O nas

Podjetje Japelj tehnologije

Podjetje Japelj tehnologije d.o.o. ima že več kot 20 let izkušenj na področju injekcijskega brizganja umetnih mas – termoplastov.

Začetek samostojne poti ORO PLAST, Stanislav Japelj s.p. (očetova obrtna delavnica).

90% prometa predstavlja embalaža za prehrambno industrijo (lončki za skuto, sladoled, sir…), 10% prometa predstavlja brizganje plastičnih pripomočkov za ročne delavnice, dopolnilna oprema za avtomobile in pripomočki za športni ribolov. Proizvodni prostori v velikosti 50m2 , v katerih je prostor za dva brizgalna stroja in malo skladišče (za tedensko zalogo).

1999

Posodobitev strojnega parka ter širitev proizvodnje z dodatnim strojem za brizganje plastičnih mas.

2004

Zaradi recesije podjetje izgubi strateško pomembnega velikega kupca in s tem več kot 50% celotne proizvodnje.

2012

Preusmeritev prodaje izdelkov za prehrano večjemu številu manjših kupcev (kmetije).

2013

Prve usluge brizganja za avtomobilsko industrijo.

2014

Vodenje obrtniške delavnice oče prenese na sina, OROPLAST, Boštjan Japelj s.p.

2015

Preusmeritev večine proizvodnje v avtomobilsko industrijo in proizvodnjo izdelkov za belo tehniko.

2017

Nakup zemljišča v industrijski coni Prestranek v velikosti 1600m2, z možnostjo postavitve upravno – proizvodne hale in skladiščnih prostorov v izmeri cca 800m2.

2019

Začetek postopka urejanja dokumentacije za gradnjo, v mesecu juniju pridobitev certifikata ISO 9001:2015, september preoblikovanje podjetja v Japelj tehnologije d.o.o.

2020

Širitev proizvodnje v najemniške prostore s tremi dodatnimi stroji za brizganje, trenutna proizvodnja obsega 6 strojev z zapiralno silo od 500 – 3000 kN.

2021